موسسه آموزشی مکتب نو

زیر نظر وزارت آموزش وپرورش کشور

مؤسسه فرهنگی هنری جلوه نور علوی در سال 1388 و با هدف ترویج معارف دینی و فرهنگ اصیل اسلامی تأسیس گردید. تبیین صراط ولایت الهی از سبل ولایت شیطان در پرتو کتاب و سنت، راهبرد اصلی برای نیل به این هدف تعیین شده است. محور عمده مباحث و فعالیتهای مؤسسه بر اساس تلاشهای علمی دو معلم و مربی سترگ و اسوه عارفان متأخر، یعنی امام راحلمان خمینی کبیر (ره) و استاد علامه طباطبایی (ره) قرار گرفته است. مؤسسه تاکنون از خرمن علوم و معارف آن دو بزرگوار و شاگردان آنها توشه ها برداشته و هدف خود را نوشاندن جرعه ای از زلال آن معارف ناب به تشنه کامان طریق سیر الی الله قرار داده است.